VBLB19958
VBLB19958a

SWVBLB19958

สร้อยข้อมือไพลินทองคำ 18K
เพชรกลม 108 เม็ด : 1.20 กะรัต
เพชรมาร์คีส์ 48 เม็ด : 2.10 กะรัต
เพชรคางหมู 60 เม็ด : 0.90 กะรัต
ไพลินไข่ 12 เม็ด : 7.59 กะรัต

คุณภาพของเพชร G-H/VVS-VS

ทองสุทธิ 20.70 กรัม