BLR19769
BLR19769a

SWBLR19769

สร้อยข้อมือทับทิมทองคำ 18K
เพชรกลม 69 เม็ด : 0.40 กะรัต
เพชรปริ๊นเซส 2 เม็ด : 0.17 กะรัต
ทับทิมสี่เหลี่ยม 32 เม็ด : 0.82 กะรัต

คุณภาพของเพชร G-H/VVS-VS

ทองสุทธิ 9.20 กรัม