PY19558
PY19558a

SWPY19558

จี้บุษราคัมทอง 18K
เพชรกลม 15 เม็ด : 0.10 กะรัต
บุษราคัมสี่เหลี่ยม 12 เม็ด : 1.06 กะรัต
ทับทิมหลังเบี้ย 1 เม็ด : 0.01 กะรัต

คุณภาพของเพชร G-H/VVS-VS

ทองสุทธิ 4.90 กรัม