C ที่5 (The fifth C)

4Cs (color, clarity, carat weight และ cutting) อาจจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่ห3ลายแล้วเมื่อทุกครั้งที่ลูกค้าต้องการเลือกซื้อเพชรหรือเครื่องประดับ อีกหนึ่งปัจจัยพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเพชรหรือแหวนเพชรสำหรับพิธีหมั้นหรือแต่งงานนั้น อันเป็นโอกาสหนึ่งเดียวในชีวิตของทุกคู่รักทุกๆคู่ นั่นคือ c ที่5 “certificates” หรือใบเซอร์ ที่เป็นนิยมและรู้จักกันอย่างดีในแวดวงธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
ใบเซอร์เปรียบเสมือนเอกสารยืนยันตัวตนของเพชรเม็ดหนึ่งๆว่ามีตัวตนอยู่จริงและได้ถูกตรวจสอบอย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด ภายใต้สถาบันอัญมณีที่มีมาตรฐานสากลและสาขาทั่วโลก เช่น GIA และ HRD ดังนั้นลูกค้าที่กำลังมองหาเพชรสำหรับโอกาสพิเศษจึงหมดกังวลไปได้ เพราะคุณภาพของเพชรที่มีใบเซอร์ทุกเม็ดที่ถูกการันตีโดยนักอัญมณีศาสตร์ จะบ่งบอกรายละเอียดสี, ความสะอาด, น้ำหนัก และเหลี่ยมของเพ2ชร อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นข้อมูลจำเพาะของเพชรแต่ละเม็ดลูกค้าจึงได้รับและเป็นเจ้าของเพชรที่มีคุณภาพและคุณค่าที่แท้จริง อันจะตรวจได้จาตัวเลขที่ถูกเลเซอร์ลง (laser inscription) ณ ขอบเพชร ซึ่งต้องใช้กล้องส่องเพชร (loupe) เท่านั้น จึงจะมองเห็นได้ และ ตัวเลขเลเซอร์ที่ขอบเพชรต้องตรงกับตัวเลขในใบเซอร์ทุกตำแหน่ง จึงจะยืนยันได้ว่าเป็นเพชรที่ถูกต้อง
เพชรที่มีใบเซอร์ต้องถูกตรวจสอบโดยที่ไม่ได้ถูกฝังในตัวเรือน เพื่อความแม่นยำและรอบคอบในการแจ้งรายละเอียดคุณภาพเพชรแต่ละเม็ด ลูกค้ายังสามารถทราบถึงรายละเอียดตำหนิด้านในและนอกเพชร (inclusions and blemishes) ของเพชรใบ
เซอร์ได้จากแผนภาพที่ถูกพล็อตด้วยปากกาแดงและเขียวโดยนักอัญมณีศาสตร์อีกด้วย ดังนี้ นอกจากตัวเลขเลเซอร์แล้ว ลูกค้าสามารถยืนยันเพชรของตนโดยรายละเอียดดังกล่าวได้อีกทางหนึ่ง เช่น ในกรณีที่ลูกค้านำแหวนเพชรที่มีใบเซอร์ไปซ่อมหรือความสะอาดที่ร้านเครื่องปร1ะดับ

“ไม่มีเพชรเม็ดใดในโลกนี้เหมือนกัน” ประโยชน์ของใบเซอร์มากมายแบบนี้ คงเห็นกันแล้วนะคะว่านอกจาก 4Csแล้ว Cที่5ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย ดังนั้น ทุกครั้งเมื่อต้องการเลือกซื้อเครื่องประดับสำหรับคนพิเศษ อย่าลืมถามถึงเพชรใบเซอร์นะคะ รับรองได้เลยค่ะว่าลูกค้าจะได้รับการชี้แจ้งรายละเอียดคุณภาพเพชรอย่างบริสุทธิ์ใจ ตรงตามข้อมูลในใบเซอร์ทุกประการ เพื่อประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยของลูกค้า อันนำมาซึ่งความพึงพอใจและสบายใจที่ลูกค้าจะได้รับจากSiamwellค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *