ความทนทาน (Durability)

เนื่องจากขบวนการก่อตัวของผลึกเพชรใต้ผิวโลกภายใต้อุณหภูมิและความกดดันสูง ทำให้ความทนทานขอ2งเพชรโดดเด่นกว่าอัญมณีชนิดอื่นๆ  ความทนทาน (Durability) คือ ความสามารถของอัญมณีในการทนทานต่อการสวมใส่, ความร้อน และเคมี ทั้งนี้ ความทนทานของอัญมณีแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและโครงสร้างทางเคมีของอัญมณีนั้นๆ โดยปัจจัยในการพิจารณาความทนทานของอัญมณีแบ่งออกเป็น3ปัจจัย ดังนี้
ความแข็ง (Hardness) คือ ความทนทานของอัญมณีต่อการขูดขีดและสึกหรอ โดยเพชรมีพื้นผิวที่ทนทานต่อการปะทะเหลี่ยมมุม, สันคมกับวัตถุอื่นๆ หรือ แม้แต่ทนทานต่อผงขัด และการขูด4ขีดกับอัญมณีชนิดอื่นๆโดยโมห์ สเกล (Moh scale) ได้จัดระดับความแข็งของอัญมณีแต่ละชนิด จาก10ถึง1 และเพชรอยู่ระดับ10 นั่นหมายถึง เพชรมีความแข็งกว่าทุกอัญมณีใดๆ
ความเหนียว (Toughness) คือ ความทนทานของอัญมณีต่อการแตกหักและกะเทาะ โดยทั่วไปแล้ว อัญมณีทุกชนิดสามารถแตกหักได้    หากอัญมณีถูกชนในตำแหน่งหนึ่งๆ โครง
สร้างการเรียงตัวของอะตอมในเพชรภายใต้อุณหภูมิและความกดดันสูง ทำให้เพชรมีความเหนียวในบางทิศทาง และนุ่มพอสำหรับการเจียระไนในบางทิศทาง
ความคงทน (Stability) คือความทนทานของอัญมณีต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเคมี โดยเพชรมีความเสถียรสูงในการทนทานต่อสารเคมีชนิดเป็นกรด แม้ขบวนการเจียระไนเพชรที่มีความร้อนสูงก็ตาม5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *