เพชรสังเคราะห์ และเพชรเสมือน

อัญมณีสังเคราะห์ คือ อัญมณีที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ไม่ได้เกิดจากขั้นตอนขบวนการธรรมชาติโดยอัญมณีสังเคราะห์จะมีองค์ประกอบทางเ3คมี, โครงสร้างผลึก, คุณสมบัติทางการมองเห็นและทางกายภาพเหมือนกับอัญมณีธรรมชาติหรืออัญมณีแท้ เช่น เพชรสังเคราะห์ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและการจัดเรียงตัวของอะตอมก็เหมือนกับในเพชรธรรมชาติ ดังนั้น อุตสาหกรรมเพชรได้นำเพชรสังเคราะห์มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจียระไน และขัดเกลาเพชรธรรมชาติ เครื่องมือทางการเพทย์ เครื่องมือในอุตสาหกรรมหนักเช่นหัวสว่านขุดเจาะ เป็นต้น
สิ่งเสมือน หรือเพชรเสมือน คือ วัสดุที่ถูกสร้างโดยมนุษย์หรือโดยธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเสมือนถูกนำมาใช้แทนอัญมณีแท้และถูกเรียกอีก5ชื่อว่า “สิ่งเลียนแบบ” (Imitation) วัสดุที่ถูกนำมาใช้เพื่อเลียนแบบเพชรธรรมชาติมีหลากหลาย เช่น แก้ว, เพทาย (Zircon), สปีเนลสังเคราะห์สีใส-ไร้สี, YAG (yttrium aluminum garnet) และ GGG (gadoliniu
m gallium garnet) เป็นต้นปัจจุบันสิ่งเลียนแบบเพชรธรรมชาติที่พบเห็นได้บ่อยในแวดวงเครื่องประดับคือCZ (synthetic cubic zirconia)หรือที่คนไทยนิยมเรียกว่า“เพชรรัสเซีย”  และโมอีส (synthetic moissanite) หรือที่คนไทยเรียกว่าไทยเรียกว่า “เพชรโมอิส”4

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *